AKTUALNY SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sierpcu
ul. Piastowska 11a,
09-200 Sierpc,
wpisane do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000150689,
NIP: 776-15-43-700, Regon 611059026
reprezentowane przez: Marzenę Sawicką – Prezes Zarządu TBS Sp. z o.o. w Sierpcu.
AKTUALNY SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI:
1. Jerzy Suski -€“ Członek Rady Nadzorczej,
2. Piotr Leśniewski – Członek Rady Nadzorczej,
3. Piotr Bryner – Członek Rady Nadzorczej.