Nabozenstwo rozancowe

Nabożeństwa różańcowe są to spotkania wiernych wyznających wiarę w Maryję. Jest to rodzaj formy modlitewnej, który odbywa się w kościołach w październiku. Elementami obowiązkowymi każdego nabożeństwa tego typu jest  adoracja Najświętszego Sakramentu, jak także odmówienie cząstki różańca świętego.