Gorzkie Zale

Gorzeki żale są uznawane za rodzaj nabożeństwa pasyjnego, który występuje w okresie trwania wielkiego postu. Jest to nabożeństwo, jakie przeważnie organizowane jest w niedzielę. Odmawia się trzy charakterystyczne części – cyklicznie. Gorzkie Żale zaczyna Pobudka czyli Zachęta a następnie modlitwa intencyjna, hymny, lamenty, rozmowa z Matką Bolesną, suplikacja Któryś za nas cierpiał rany.