Wykaz zasobów

  1. Zasoby wybudowane przy udziale środków pozyskanych z KFM.
ul. Płocka 57A

ul. Płocka 57A

budynek nr 1

zlokalizowany przy ul. Płockiej 57A w Sierpcu

Informacje szczegółowe dot. budynku nr 1

Rok oddania budynku do eksploatacji

2003

Powierzchnia budynku

całkowita

2234,00 m2

użytkowa

1320,28 m2

zabudowy

447,27 m2

Ilość lokali

mieszkalnych

28

użytkowych

0

Liczba kondygnacji

3

DIGITAL CAMERA

ul. Paderewskiego 2

budynek nr 2

zlokalizowany przy ul. Paderewskiego 2 w Sierpcu

Informacje szczegółowe dot. budynku nr 2

Rok oddania budynku do eksploatacji

2005

Powierzchnia budynku

całkowita

2673,94 m2

użytkowa

1616,55 m2

zabudowy

547,00 m2

Ilość lokali

mieszkalnych

38

użytkowych

0

Liczba kondygnacji

3

ul. Paderewskiego 4

ul. Paderewskiego 4

budynek nr 3

zlokalizowany przy ul. Paderewskiego 4 w Sierpcu

Informacje szczegółowe dot. budynku nr 3

Rok oddania budynku do eksploatacji

2006

Powierzchnia budynku

całkowita

1613,50 m2

użytkowa

915,16 m2

zabudowy

341,20 m2

Ilość lokali

mieszkalnych

22

użytkowych

0

Liczba kondygnacji

3

ul. Paderewskiego 4A

ul. Paderewskiego 4A

budynek nr 4

zlokalizowany przy ul. Paderewskiego 4A w Sierpcu

Informacje szczegółowe dot. budynku nr 4

Rok oddania budynku do eksploatacji

2008

Powierzchnia budynku

całkowita

3734,43 m2

użytkowa

2200,33 m2

zabudowy

747,55 m2

Ilość lokali

mieszkalnych

50

użytkowych

0

Liczba kondygnacji

3

2.  Pozostałe zasoby – Wspólnota Mieszkaniowa
Budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. Poziomkowej 2  w Sierpcu, liczący łącznie 24 lokale mieszkalne, którego           TBS Sp. z o.o. w Sierpcu jest współwłaścicielem i Administratorem.
 – własność TBS Sp. z o.o. w Sierpcu ilość lokali mieszkalnych  17
 o łącznej powierzchni użytkowej 624,32 m2
 – własność osób prywatnych ilość lokali mieszkalnych  7
  o łącznej powierzchni użytkowej 242,08 m2
Informację dodatkowe.

Ww. nieruchomość                             gruntowo-budynkową                        położoną przy ul. Poziomkowej 2               w Sierpcu                                               TBS Sp. z o.o. nabył w dniu 13.02.2001r. na podstawie aportu wniesionego przez Gminę Miasto Sierpc.