Przetargi

Law gavel on white.

AKTUALNE OFERTY PRZETARGOWE – WAŻNE DO 12.09.2016r. – szczegóły poniżej

Sierpc, dnia 12.09.2016r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty nr 3/2016 z dnia 05.09.2016r.

 

Zamawiający – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sierpcu informuje, że

jako Najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Pana Michała Paprockiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

USŁUGI HYDRAULICZNE Michał Paprocki Gójsk, ul. Słoneczna 4, 09-227 Szczutowo

NIP 776-161-37-48, Regon 142150956.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w zaproszeniu do złożenia oferty nr 3/2016 z dnia 05.09.2016r.

Sierpc, dnia 12.09.2016r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty nr 4/2016 z dnia 05.09.2016r.

Zamawiający – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sierpcu informuje, że

jako Najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Pana Michała Paprockiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:

USŁUGI HYDRAULICZNE Michał Paprocki Gójsk, ul. Słoneczna 4, 09-227 Szczutowo

NIP 776-161-37-48, Regon 142150956.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów określonych w zaproszeniu do złożenia oferty nr 4/2016 z dnia 05.09.2016r.

 

 

 

 

Sierpc, dnia 05.09.2016 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr 3/2016

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu adres: 09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11A, adres do korespondencji: 09-200 Sierpc ul. Płocka 30, wpisanym do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000150689, NIP 776-15-43-700, Regon 611059026, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie modernizacji modułu produkującego c.w.u. w istniejącym węźle cieplnym oraz modernizacji instalacji c.w.u. i cyrkulacji w budynku mieszkalnym należącym do zasobów TBS Sp. z o.o. w Sierpcu mieszącym się w Sierpcu przy ul. Płockiej 57A.

Szczegółowe informacje dot. ww. zaproszenia znajdują się w niżej załączonych plikach:

Oficjalne zaproszenia do złożenia oferty nr 3 – dot. modernizacji instalacji c.o. i węzła cieplnego w bud. m. Płocka 57A

Formularz ofertowy nr 3

Projekt wykonawczy – modernizacja instalacji c.w.u. i cyrkulacji w bud. m. Płocka 57A

Projekt wykonawczy – moduł produkujący c.w.u. – bud. m. Płocka 57A

Kosztorys inwestorski ślepy – TBS Sierpc Płocka 57A

Sierpc, dnia 05.09.2016 r.

Zaproszenie do złożenia oferty nr 4/2016

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu adres: 09-200 Sierpc, ul. Piastowska 11A, adres do korespondencji: 09-200 Sierpc ul. Płocka 30, wpisanym do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000150689, NIP 776-15-43-700, Regon 611059026, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie modernizacji modułu produkującego c.w.u. w istniejącym węźle cieplnym oraz modernizacji instalacji c.w.u. i cyrkulacji w budynku mieszkalnym należącym do zasobów TBS Sp. z o.o. w Sierpcu mieszącym się w Sierpcu przy ul. Paderewskiego 2.

Szczegółowe informacje dot. ww. zaproszenia znajdują się w niżej załączonych plikach:

Oficjalne zaproszenie do złożenia ofert – Modernizacja instalacji c.o. i węzła cieplnego – dot. budynku m. przy ul. Paderewskiego 2 w Sierpcu

Formularz ofertowy nr 4 – modernizacja instalacji c.o. i węzłów cieplnych – budynek m. Paderewskiego 2

Projekt wykonawczy – modernizacja instalacji c.w.u. i cyrkulacji w bud. Paderewskiego 2

Projekt wykonawczy – moduł produkujący c.w.u. – technologia bud. Paderewskiego 2

kosztorys inwestorski ślepy – Paderewskiego 2